Beroepen

Apothekersassistent

KD crebo: 91300

De apothekersassistent is verantwoordelijk voor haar eigen handelen. Zij vervult bij het bieden van farmaceutische patiëntenzorg een adviserende, controlerende en…

Lees meer

Applicatieontwikkelaar

KD crebo: 25187

De applicatieontwikkelaar werkt -als beginnende beroepsbeoefenaar- samen met collega’s, projectleiders, leidinggevenden en klanten/gebruikers tijdens het ontwerpen, het implementeren en het onderhouden van…

Lees meer

Autotechnicus

KD crebo: 93420 / 25249

De autotechnicus inspecteert, diagnosticeert, repareert en verricht service aan mechanische, elektrische en elektronische systemen en onderdelen van motorvoertuigen. De autotechnicus is onder andere…

Lees meer

Beveiliger

KD crebo: 90550 / 94850

De beveiliger controleert en surveilleert en zorgt er zo voor dat hij risico’s voortijdig signaleert en op tijd maatregelen kan nemen. Dit heet preventief toezicht houden. Hij (maar het kan natuurlijk ook een ‘zij’ zijn) handelt als zich een incident of een calamiteit voordoet, zoals een ongeval, brand of…

Lees meer

Bloembinder

KD crebo: 97430

Als bloembinder ontwerp je en maak je boeketten, bloemwerk en plantarrangementen voor diverse gelegenheden, bijvoorbeeld bruids- en rouwarrangementen. Je realiseert de winkelinrichting en de…

Lees meer

Bouwtimmerman

KD crebo: 22010 / 94932

De focus van een bouwtimmerman ligt op houtbewerking, maar er zijn meer skills die tot zijn of haar taken behoren: dakbewerking, stellen van eenvoudige prefab-elementen, het maken van betonfunderingen, het monteren en afhangen van deuren en…

Lees meer

CAD-tekenaar

KD crebo: 22052 / 92500

CAD tekenen, oftewel Mechanical Engineering, is de basis van alle techniek. Alle apparaten en machines zullen, voordat deze in productie gaan, volledig uitgedacht en getekend worden door de engineer. De engineer maakt gebruik van een softwarepakket, in dit geval…

Lees meer

CNC-draaier

KD crebo: 22045

CNC betekent ‘computer numerical control’, ofwel het computergestuurd aansturen van machines. CNC-draaiers verspanen verschillende metaalsoorten op de modernste freesmachines, die ze met een CAD-CAM-systeem programmeren aan de hand van uitgebreide…

Lees meer

CNC-frezer

KD crebo: 22045

CNC betekent ‘computer numerical control’, ofwel het computergestuurd aansturen van machines. CNC-frezers verspanen verschillende metaalsoorten op de modernste freesmachines, die ze met een CAD-CAM-systeem programmeren aan de hand van uitgebreide…

Lees meer

Dierverzorger

KD crebo: 97720

De beginnend beroepsbeoefenaar in het werkveld dierverzorging verzorgt dieren en hun leefomgeving. Dierenwelzijn speelt bij alle beroepen een hoofdrol. Het werk vraagt een signalerende en proactieve houding, waarbij steeds rekening wordt…

Lees meer

Directiesecretaresse / Managementassistent

KD crebo: 95391

Essentieel voor de directiesecretaresse / managementassistent zijn communicatieve vaardigheden, initiatief nemen en plannen en organiseren. Competenties als klantgerichtheid, accuratesse…

Lees meer

Doktersassistent

KD crebo: 91310

De doktersassistent vervult bij de intake een representatieve, adviserende en ondersteunende rol. Zij neemt verantwoord beslissingen bij spoedeisendheid; bij twijfel dient zij altijd…

Lees meer

Elektrotechnicus gebouwen

KD crebo: 25332

Een elektrotechnicus gebouwen stelt zelfstandig, aan de hand van verschillende tekeningen en/of informatie, elektrotechnische producten samen tot een compleet werkende installatie. Deze techniek gebruikt de technicus bij…

Lees meer

Etaleur

KD crebo: 22093 / 91542

Hoe kun je een product laten opvallen? Dat is de vraag waarover jij je dagelijks buigt als etaleur/decorateur. Er is zo veel om ons heen dat we het vaak niet meer zien. Het is aan jou om iets speciaals te bedenken, zodat een product…

Lees meer

Facilitair dienstverlener

KD crebo: 95750

De Facilitair dienstverlener heeft een uitvoerende, ondersteunende, organiserende en coördinerende rol en is initiërend indien zich storingen/problemen voordoen. De Facilitair dienstverlener draagt verantwoordelijkheid voor…

Lees meer

Fietstechnicus

KD crebo: 22098 / 95442

De fietstechnicus verricht werkzaamheden aan fietsen om deze te onderhouden, te repareren en af te stellen. Hij voert onderhoudsbeurten uit, zoals een kleine of grote beurt. Denk aan: banden, remkabels, verlichting, slot, ketting en lagers controleren of repareren/vervangen…

Lees meer

Fotograaf

KD crebo: 25195

De Fotograaf bedenkt opstellingen en (bewerkingen van) beelden en voert deze uit. Om dit te kunnen, moet hij compositie- en kleurgevoel hebben. Om de ideeën van de opdrachtgever zo goed mogelijk te kunnen vertalen naar beelden moet hij…

Lees meer

Gastheer / Gastvrouw

KD crebo: 94153

Als gastheer of gastvrouw informeer en adviseer je gasten over gerechten. Indien er sprake is van cateringwerkzaamheden op locatie, help je gasten bij het maken van hun menukeuze en de combinaties van drank en spijs. Bij het serveren van…

Lees meer

Grafisch vormgever

KD crebo: 90403

Als grafisch vormgever ontwerp je media-uitingen met beeld en tekst. Denk aan advertenties, posters, huisstijldrukwerk, folders, brochures, kranten, boeken, foto’s, presentaties en verpakkingen. Soms geef je vorm aan een…

Lees meer

Handhaver toezicht en veiligheid

In tegenstelling tot de medewerker, stelt de handhaver zelf een surveillanceplan op voor het surveilleren in het werkgebied. Hij doet dit binnen het kader van het veiligheidsplan. Handhavers treden op tegen overlast, vernieling en vervuiling in hun...

Lees meer

Hotelreceptionist

KD crebo: 90622

De receptionist is een uitvoerende medewerker die zijn taken zelfstandig uitvoert. Hij vervult een sleutelrol in het hotel of recreatie/bedrijf. De meeste contacten tussen klanten/gasten en hotel/recreatiebedrijf verlopen via…

Lees meer

Hovenier

KD crebo: 25455

Bij de vakwedstrijd hovenier voer je diverse aanleg werkzaamheden uit en kies je de beplanting voor de tuin. De werkzaamheden betreffen het aanleggen van verhardingen, waterpartijen, beplanting, tuinelementen als…

Lees meer

ICT-beheerder

KD crebo: 25189

De ICT-beheerder werkt in de ICT- en mediasector, bij grote en kleine bedrijven. Hij of zij heeft te maken met koppelingen tussen diverse informatie- en mediasystemen. Het kan gaan om het ontwikkelen van een compleet…

Lees meer

Interieuradviseur

KD crebo: 90940

De interieuradviseur heeft een uitvoerende en coördinerende rol. Hij is verantwoordelijk voor zijn eigen takenpakket en draagt daarbij gedeelde verantwoordelijkheid voor de resultaten van de onderneming. Hij voert taken op…

Lees meer

Internationaal ondernemer

KD crebo: 93494

Een internationaal ondernemer werkt in de detailhandel of groothandel. Dat kan in zowel het MKB als het GWB, in de food- of non-foodsector. Je begeleidt en coördineert alle werkzaamheden binnen de afdeling, het filiaal of de…

Lees meer

Junior accountmanager

KD crebo: 93801

De medewerker marketing/sales/commercie heeft een uitvoerende en initiërende rol. In het kader van deze laatste rol doet hij voorstellen voor het marketing- en…

Lees meer

Juridisch dienstverlener

KD crebo: 94891

De juridisch dienstverlener ondersteunt de leidinggevende in zijn dagelijkse werkzaamheden en vervult een schakelrol tussen klant en leidinggevende. Hij werkt zelfstandig binnen de gegeven taakstelling en is verantwoordelijk voor zijn…

Lees meer

Kapper

KD crebo: 91182

Een kapper beheerst diverse technieken: verzorgen, knippen, snijden, en (ont)kleuren van het haar van zowel mannen als vrouwen. Het vak vraagt om een mix van eigen creativiteit en het voldoen aan de wens van de klant. In de praktijk komt het voor dat…

Lees meer

Kok

KD crebo: 95420

Als kok plan je de dagelijkse werkzaamheden, bereid je gerechten en werkt ze af voor de uitgifte aan de gasten. Hierbij houd je rekening met hun wensen en verwachtingen. Daarnaast zorg je ervoor dat de werkomgeving netjes en…

Lees meer

Lasser MAG/BMBE & TIG

KD crebo: 25287

Een goede las is een perfect samenspel van inzicht, opleiding, motoriek en techniek. De lasser MAG/BMBE & TIG werkt zowel binnen het bedrijf als buiten het bedrijf op locatie bij opdrachtgevers. De lasser werkt in de metaalproducten…

Lees meer

Mechatronicus

KD crebo: 25297 / 25344 / 94421

Mechatronica is een vak in opkomst. Het is een combinatie van mechanisatie, elektrotechniek en ICT. Mechatronica technici werken onder meer aan de automatisering van productieprocessen, denk daarbij aan…

Lees meer

Medewerker mode/maatkleding

KD crebo: 95740

De medewerker mode/maatkleding vervult verschillende rollen, van uitvoerend tot coördinerend en van begeleidend tot innoverend/meedenkend met het beleid. De medewerker mode/maatkleding is verantwoordelijk voor zijn eigen…

Lees meer

Melkveehouder

KD crebo: 25535 / 25537

De beginnend vakbekwaam medewerker melkveehouderij werkt op een productiebedrijf waar dieren gehouden worden voor melk. Ook de zorgboerderij behoort tot zijn werkgebied. Hij werkt o.a in stallen en in de buitenlucht. Indien…

Lees meer

Metselaar

KD crebo: 94822

De metselaar is verantwoordelijk voor het zelfstandig uitvoeren van zijn werkzaamheden. Hij heeft een uitvoerende en een vaktechnisch organiserende rol: naast het uitvoeren van metselwerk organiseert de dagelijkse werkzaamheden van collega’s en…

Lees meer

Meubelmaker

KD crebo: 95580

De meubelmaker heeft een uitvoerende en begeleidende rol. De meubelmaker voert zijn werkzaamheden zelfstandig uit volgens een ontvangen werkopdracht en tijdsplanning. Hierbinnen maakt hij keuzes ten aanzien van werkwijze en…

Lees meer

Modeontwerper

KD crebo: 94471

Als modeontwerper/medewerker mode werk je in een bedrijf dat kleding maakt, repareert of verandert. Dat kan maatkleding zijn of confectiekleding. Tijdens de wedstrijd ontwerpen de finalisten een collectie, die…

Lees meer

Motorfietstechnicus

KD crebo: 93480

Een motorfietstechnicus houdt zich bezig met het onderhouden en repareren van motorfietsen. Hij/zij (de)monteert en vervangt onderdelen en lost technische problemen op. De motorfietstechnicus voert…

Lees meer

Ondernemer retail

KD crebo: 90290

Een ondernemer retail toont initiatief, is creatief en financieel goed onderlegd. Deze drie vaardigheden staan centraal in het vakgebied en je probeert je te onderscheiden van concurrenten zodat jouw onderneming uit kan groeien tot…

Lees meer

Onderofficier veiligheid en vakmanschap

KD crebo: 95091

Het werkterrein van de aankomend onderofficier bevindt zich op de scheidslijn tussen leidinggevende en uitvoerende taken. De door de leidinggevende gemaakte keuze worden door de aankomend onderofficier vertaald in…

Lees meer

Onderwijsassistent

KD crebo: 93500

Een onderwijsassistent is zowel assisterend als uitvoerend. Zij heeft geen zelfstandige verantwoordelijkheid binnen het onderwijsproces (het lesgeven). Zij assisteert de leraar, leraren of het…

Lees meer

Paraveterinair

KD crebo: 97590

De paraveterinair is werkzaam onder de verantwoordelijkheid van de dierenarts. Zij heeft een organiserende en coördinerende rol en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de eigen…

Lees meer

Patissier

KD crebo: 94242 / 95747

Als patissier heb je veel kennis over producten, smaken, bereidingstechnieken en hygiëne. Je uitgangspunt is om kwalitatief heel goede patisserie te maken. Belangrijk is dat de smaak en het uiterlijk van de verschillende producten elke dag…

Lees meer

Sanitaire- en verwarmingstechnicus

KD crebo: 92122

De sanitaire- en verwarmingstechnicus is uitvoerend en werkt zelfstandig. Hij werkt onder leiding van een uitvoerder, opzichter of technicus alleen, samen met een collega of…

Lees meer

Schilder

KD crebo: 22037 / 22038 / 91450 / 91461 / 92741 / 95684

Als schilder voer je nieuwbouw- en onderhoudsschilderwerk uit, zowel binnen als buiten en op allerlei ondergronden (bijvoorbeeld hout, steen, metaal). Je herstelt schades aan…

Lees meer

Schoonheidsspecialist

KD crebo: 22173 / 95746

Als schoonheidsspecialist komen cliënten bij jou voor verzorgende, ontspannende en cosmetische behandelingen op hun lichaam en gezicht. Je reinigt en verzorgt de huid, voert verschillende soorten massages uit en brengt make-up…

Lees meer

Sport- en bewegingsleider

KD crebo: 23163 / 95280 / 95294

Wanneer je de opleiding Sport- en Bewegingsleider succesvol hebt afgerond, kun je gaan werken in een fitnesscentrum, zwembad of gezondheidscentrum. Daarnaast kun je ook aan de slag bij een sportcentrum, een…

Lees meer

Straatmaker

KD crebo: 94010

De straatmaker heeft een uitvoerende rol. Hij heeft daarbij in opdracht een organiserende en controlerende taak. Vaktechnisch heeft hij nog een corrigerende, begeleidende, instruerende, aansturende en adviserende taak naar…

Lees meer

Stukadoor

KD crebo: 22032 / 22033 / 91501

Stukadoor is een veelzijdig beroep; elke dag is weer anders, elke werkplek is anders. De ene keer is dat een nieuwbouwkantoor, dan weer een woonhuis, een bejaardenflat of een bioscoop. Als stukadoor werk je…

Lees meer

Tandartsassistent

KD crebo: 91410

De tandartsassistent is verantwoordelijk voor haar eigen handelen. Zij vervult bij de intake een representatieve, adviserende en ondersteunende rol. Bij het geven van voorlichting en advies is haar rol informerend en adviserend. Zij assisteert de behandelaar bij…

Lees meer

Monteur mobiele werktuigen

KD crebo: 93810

De technicus landbouwmechanisatie is sturend, ondersteunend, controlerend en gedeeltelijk uitvoerend. Hij voert zijn werkzaamheden zelfstandig uit en legt verantwoording af aan zijn direct leidinggevende. Hij is verantwoordelijk voor de controle en reparatie van landbouwtechnische- en…

Lees meer

Tegelzetter

KD crebo: 22002 / 93920

Als tegelzetter ben je voornamelijk werkzaam in de nieuwbouw en renovatie en restauratie van woningen en utiliteitsgebouwen. Je bekleedt vloeren en wanden meestal met keramische tegels maar ook verwerk je tegels van natuursteen en glas. Als tegelzetter werk…

Lees meer

Verkoopspecialist

KD crebo: 90383

De verkoper/verkoopspecialist heeft een uitvoerende rol. Hij is verantwoordelijk voor zijn eigen takenpakket en voert de werkzaamheden zelfstandig en in enkele gevallen op eigen initiatief uit. Hij legt verantwoording af aan…

Lees meer

Verpleegkundige

KD crebo: 22191 / 95520

Een verpleegkundige voert medische handelingen op een hygiënische en veilige manier uit. Verpleegkunde richt zich ook op de menselijke kant: je bouwt een relatie op met de patiënt. Je geeft heldere informatie en adviezen. Ook ga je in op vragen en…

Lees meer

Verspaner

KD crebo: 94340

De verspaner is vooral werkzaam bij toeleverende bedrijven, op een specifieke afdeling ‘machinaal verspanen’. Hij voert werkzaamheden uit voor afnemende bedrijven zoals machine-industrie, transportmiddelenindustrie…

Lees meer

Verzorgende IG

KD crebo: 95530

Als verzorgende IG bevorder je het woon- en leefklimaat van de zorgvrager en streef je ernaar dat deze zelf de regie behoudt. Om alert te kunnen reageren op de veranderingen in zorgvragen moet je…

Lees meer

Webdesigner

KD crebo: 22086 / 90404

Als webdesigner weet je alles van html, css en Javascript. Ook heb je kennis van databasegestuurde websites en heb je gevoel voor vormgeving. Je kunt met behulp van content management systemen (CMS) zoals Joomla of…

Lees meer

Machinaal houtbewerker

Als machinaal houtbewerker bewerk je hout- of plaatmaterialen. Hiervoor gebruik je houtbewerkingmachines, zagen en vlakbanken. Je verzamelt hout, bewerkt het en zorgt ervoor dat deze delen worden afgevoerd en opgeslagen. Het bewerkte hout is voornamelijk bedoeld voor...

Lees meer

Plaatconstructiewerker

Als plaatconstructiewerker maak je binnen het bedrijf plaatproducten. Met de plaatproducten die je hebt gemaakt stel je op locatie verschillende plaatconstructies samen, variërend van kasten voor grote machines tot behuizingen voor installaties in bedrijven. Voorronde...

Lees meer

Schoonmaker

Deze wedstrijd wordt dit seizoen helaas niet ontwikkeld wegens een gering aantal aanmelden en/of het ontbreken van een wedstrijdschrijver. KD crebo 94541

Lees meer

Technicus mobiele robotica

Voorronde Voorronde-opdracht 2015-2016 beschikbaar: nee Publicatiedatum voorronde-opdracht 2016-2017: 4 november 2016 Deadline doorgeven winnaars voorronde in CRS (max. 2): 15 december 2016 Kwalificatie Kwalificatiewedstrijd door Skills: nee Finale Decentraal op een...

Lees meer