KD crebo

25471

Omschrijving

De apothekersassistent heeft een empathische, hulpvaardige, integere, evenwichtige, onbevooroordeelde en open houding richting cliënten en een loyale en coöperatieve houding richting collega’s en andere professionals. Zij* toont respect voor de cliënt**, ongeacht zijn/haar sociale of economische status, levensbeschouwing, politieke overtuiging, opleiding, ras, sekse of leeftijd. Zij houdt zich aan haar zwijgplicht en neemt de privacy van cliënten in acht. De apothekersassistent is kosten- en milieubewust en werkt ergonomisch verantwoord. Zij staat kritisch ten opzichte van haar eigen beroepshouding, kan deze indien nodig aanpassen, en is erop gericht haar beroepscompetenties te ontwikkelen. De apothekersassistent heeft een pro-actieve houding, neemt initiatieven en speelt flexibel en adequaat in op vragen van cliënten en collega’s. * Daar waar in de tekst ‘zij’ staat wordt ook ‘hij’ bedoeld. ** De term cliënt kan ook patiënt of zorgvrager inhouden.

Wedstrijdopzet:

halve finale/finale (3dagen)

Loting halve finales

20-mrt 21-mrt
Halve finale 1 Halve finale 2
ROC Horizon College ROC Da Vinci College
ROC Nijmegen MBO Amersfoort
ROC van Twente ROC Friese Poort
Scalda Summa College
Koning Willem I College Albeda
Rijn IJssel Deltion College

RAI Amsterdam

Deelnemende scholen

Albeda
Deltion College
Koning Willem I College
MBO Amersfoort
Rijn IJssel
ROC Da Vinci College
ROC Friese Poort
ROC Horizon College
ROC Nijmegen
ROC van Twente
Scalda
Summa College