KD crebo

25408 / 25407

Omschrijving

De beveiliger controleert en surveilleert en zorgt er zo voor dat hij risico’s voortijdig signaleert en op tijd maatregelen kan nemen. Dit heet preventief toezicht houden. Hij (maar het kan natuurlijk ook een ‘zij’ zijn) handelt als zich een incident of een calamiteit voordoet, zoals een ongeval, brand of inbraak. Afhankelijk van de aard van het incident of de calamiteit onderneemt hij actie. Daarnaast voert hij dienstverlenende werkzaamheden uit. Hij wijst bijvoorbeeld bezoekers de weg of adviseert mensen over een parkeerplaats. Daarnaast ontvangt hij bezoekers vanuit een (portiers)loge of van achter een balie.