KD crebo

25408 / 25407

Omschrijving

De beveiliger controleert en surveilleert en zorgt er zo voor dat hij risico’s voortijdig signaleert en op tijd maatregelen kan nemen. Dit heet preventief toezicht houden. Hij (maar het kan natuurlijk ook een ‘zij’ zijn) handelt als zich een incident of een calamiteit voordoet, zoals een ongeval, brand of inbraak. Afhankelijk van de aard van het incident of de calamiteit onderneemt hij actie. Daarnaast voert hij dienstverlenende werkzaamheden uit. Hij wijst bijvoorbeeld bezoekers de weg of adviseert mensen over een parkeerplaats. Daarnaast ontvangt hij bezoekers vanuit een (portiers)loge of van achter een balie.

Wedstrijdopzet

Halve finale / finale: 6, 7 en 8 maart, 
Nova College
Zijlweg 203
2015 CK Haarlem


Loting halve finale:

Groep 1 Groep 2
6-mrt 7-mrt
Zadkine (beiden) Aventus (alleen beveiliger)
Deltion College (alleen beveiliger) MBO Amersfoort (beiden)
mboRijnland (beiden) ROC Da Vinci College (beveiliger)
ROC Nova College (beiden) ROC Top (beveiliger)
Albeda (alleen handhaver) Koning Willem I College (beiden)
ROC van Amsterdam (beveiliger ROC A12 (beiden)
ROC Friese poort (handhaver) Alfa college (handhaver)
  ROC van Twente (beiden)

Deelnemende scholen

Aventus
Deltion College
Koning Willem I College
MBO Amersfoort
mboRijnland
ROC A12
ROC Da Vinci College
ROC Nova College
ROC Top
ROC van Amsterdam
ROC van Twente
Zadkine