KD crebo

25473

Omschrijving

De doktersassistent heeft een professionele beroepshouding, die gebaseerd is op de beroepscode, waarbij zij* vakkundig en bekwaam patiënten** tegemoet treedt. De beroepshouding van de doktersassistent wordt gekenmerkt door een pro-actieve, anticiperende en initiërende opstelling, flexibiliteit en klantgerichtheid. Zij heeft een empathische, hulpvaardige, integere, evenwichtige, onbevooroordeelde en open houding richting patiënten en een loyale en coöperatieve houding richting collega’s en andere professionals. Zij stelt zich op als teamlid en denkt actief mee om de praktijkvoering te optimaliseren. Zij toont respect voor de patiënt, ongeacht zijn/haar sociale of economische status, levensbeschouwing, politieke overtuiging, opleiding, ras, sekse of leeftijd. Tijdens de beroepsuitoefening hanteert zij de geldende regels t.a.v. privacy, veiligheid, hygiëne en gedragsregels. Zij is kostenbewust en milieubewust en werkt ergonomisch verantwoord. Zij heeft het vermogen om ook binnen de urgentie van hulpvragen en tijdsdruk professioneel te blijven handelen en communiceren. Zij staat kritisch ten opzichte van haar eigen beroepshouding, kan deze indien nodig aanpassen en is erop gericht haar beroepscompetenties blijvend te ontwikkelen. * Daar waar in de tekst ‘zij’ staat wordt ook ‘hij’ bedoeld. ** De term patiënt kan ook naastbetrokkene(n) van de patiënt inhouden.

Wedstrijdopzet

Halve finale / finale (3 dagen)
Donderdag 14 t/m zaterdag 16 maart, Scalda, Stadhuis, Lange Noordstraat 1, 4331 CB Middelburg
Loting halve finale:

14-mrt 15-mrt
Groep 1 Groep 2
ROC Top Koning Willem I College
ROC Da Vinci College Rijn IJssel
ROC van Twente Albeda
Scalda Deltion College
ROC Friese Poort ROC Horizon College
MBO Amersfoort ROC Nijmegen

Deelnemende scholen

Albeda
Deltion College
Koning Willem I College
MBO Amersfoort
Rijn IJssel
ROC Da Vinci College
ROC Friese Poort
ROC Horizon College
ROC Nijmegen
ROC Top
ROC van Twente
Scalda