Crebo

 

In tegenstelling tot de medewerker, stelt de handhaver zelf een surveillanceplan op voor het surveilleren in het werkgebied. Hij doet dit binnen het kader van het veiligheidsplan. Handhavers treden op tegen overlast, vernieling en vervuiling in hun werkgebied. Ze spreken mensen aan op hun gedrag en als het nodig is schrijven ze een boete uit. Zij hebben namelijk de mogelijkheid om te sanctioneren bij overtreding van bepaalde wet- en regelgeving op basis van een BOA-bevoegdheid. De handhaver houdt zich hierbij aan de afgelegde ambtseed. De handhaver maakt speelt een rol in de veiligheidsketen en overlegt met verschillende partijen over de aanpak van problemen in zijn werkgebied. Het resultaat van zijn werkzaamheden is het voorkomen of doen stoppen van ongewenste en/of gevaarlijke situaties met als hoger doel een prettige en veilige leefomgeving.

Wedstrijdopzet

Halve finale / finale (3 dagen)
 6, 7 en 8 maart 
Nova College
Zijlweg 203
2015 CK Haarlem

Loting halve finale:

Groep 1 Groep 2
6-mrt 7-mrt
Zadkine (beiden) Aventus (alleen beveiliger)
Deltion College (alleen beveiliger) MBO Amersfoort (beiden)
mboRijnland (beiden) ROC Da Vinci College (beveiliger)
ROC Nova College (beiden) ROC Top (beveiliger)
Albeda (beiden) Koning Willem I College (beiden)
ROC van Amsterdam (beveiliger ROC A12 (beiden)
ROC Friese poort (handhaver) Alfa college (handhaver)
  ROC van Twente (beiden)

Deelnemende scholen

Albeda
Alfa-college
Koning Willem I College
MBO Amersfoort
mboRijnland
ROC A12
ROC Friese Poort
ROC Nova College
ROC van Twente
Zadkine