KD crebo

25189

Omschrijving

De ICT-beheerder werkt in de ICT- en mediasector, bij grote en kleine bedrijven. Hij of zij heeft te maken met koppelingen tussen diverse informatie- en mediasystemen. Het kan gaan om het ontwikkelen van een compleet informatiesysteem voor een gehele afdeling binnen een organisatie maar het kan ook gaan om het volledig inrichten van een specifieke werkplek. Hierbij gaat het dan om ICT gerelateerde apparatuur, zoals netwerken, servers, (mobiele) telefoons, werkstations en tablets. Het informatiesysteem is een combinatie van hardware, software en de gebruiker(s) hiervan. Op hoofdlijnen bestaat het werk van een ICT-beheerder uit de volgende taken: Ontwikkelen, implementeren en evalueren van (onderdelen van) informatiesystemen Ondersteunen van systeemgebruikers Organiseren van een (bestaande) servicedesk