KD crebo

25145

Omschrijving

De juridisch dienstverlener ondersteunt de leidinggevende in zijn dagelijkse werkzaamheden en vervult een schakelrol tussen klant en leidinggevende. Hij werkt zelfstandig binnen de gegeven taakstelling en is verantwoordelijk voor zijn eigen werk. Hij is verantwoordelijk voor de inhoudelijke en administratieve dossierbehandeling en maakt dossiers toegankelijk voor de leidinggevende en de klant. De medewerker is hierin de “rechterhand” van de leidinggevende of specialist. De bandbreedte van de werkzaamheden en het afbreukrisico is afhankelijk van de grootte van de organisatie en de inrichting van de werkprocessen. Hierdoor voert de medewerker een kleiner of groter deel van de administratief juridische taken uit. De medewerker verricht extra administratieve taken, indien er geen secretariële functie onder zijn functie bestaat. Hij verricht extra juridische taken indien er geen hoger opgeleide juridische medewerkers (klerken, juristen) werkzaam zijn. De medewerker heeft vaak het eerste contact met de klant. Dit is niet het geval in de advocatuur. De medewerker draagt verantwoordelijkheid voor de beslissing of hij een opdracht zelfstandig afwerkt of dat hij een collega/leidinggevende raadpleegt. De medewerker in de deurwaarderspraktijk neemt, binnen zijn eigen takenpakket, in voorkomende gevallen, onder eindverantwoordelijkheid van de leidinggevende, beslissingen die financiële gevolgen kunnen hebben voor de organisatie. In het notariaat, de makelaardij en de advocatuur neemt de juridisch medewerker dergelijke beslissingen niet. In het notariaat en de makelaardij heeft de medewerker een signalerende rol naar de leidinggevende. De juridisch dienstverlener  moet zich bewust zijn van het grote afbreukrisico dat met bewaking van wettelijke termijnen en procedures samenhangt.