KD crebo

25241 / 25247

Omschrijving

De monteur mobiele werktuigen werkt geconcentreerd en voert zijn werkzaamheden uit op een praktische wijze. Hij is besluitvaardig, dienstverlenend en klantgericht. Hij is bekend met machinebediening en werkt zowel binnen het bedrijf als op locatie. Van de allround monteur mobiele werktuigen wordt verwacht dat hij een beroep kan doen op benodigde creatieve en analytische vermogens. Hij moet systematisch en nauwgezet kunnen werken en dit onder tijdsdruk kunnen continueren. Zijn signalering en oplossend vermogen gecombineerd met communicatieve vaardigheden zijn essentieel voor het succesvol uitvoeren van zijn werkzaamheden en adviseren van de klant.

De wedstrijd monteur mobiele werktuigen wordt mogelijk gemaakt door Fedecom.