KD crebo

25166

Omschrijving

De ondernemer retail heeft een eigen onderneming binnen de retail, in de food- of non-foodsector.
Afhankelijk van de grootte heeft hij medewerkers in dienst. Hij zet zijn ondernemende houding in voor
het welslagen van zijn eigen onderneming. Hij maakt een ondernemingsplan met alle ideeën, gegevens en
cijfers die van belang kunnen zijn voor het voeren van goed beleid. De ondernemer retail maakt het beleid
voor de marketing, in- en verkoop, het personeel en het geld. Hij bepaalt hoe de winkel en het
assortiment eruitzien. Hij is een echte netwerker die er alles aan doet klanten en relaties aan zich te
binden en zo het resultaat te verhogen. Om een goed overzicht te hebben houdt hij een administratie bij
voor de omzet, de voorraad en het personeel. Verder werkt de ondernemer retail zelf in de winkel mee, om
zijn beleid te vertalen naar de werkvloer. Hij is een echte duizendpoot die met alle facetten van de retail
te maken heeft.