KD crebo

25418

Omschrijving

De aankomend onderofficier voert militaire taken uit op kazernes en in het (militaire) veld, in het binnen- en in het buitenland. Hij moet over een uitstekende fysieke en mentale conditie beschikken. De aankomend onderofficier moet binnen het team verschillende rollen kunnen aannemen: als vakman, als leider en als instructeur. De taken van de aankomend onderofficier bevinden zich op de scheidslijn tussen bevelvoering en uitvoering (middenkadermanagement). Hij moet zich ervan bewust zijn dat hij door zijn gedrag en handelen het team tot voorbeeld is. Hij moet onder alle omstandigheden optreden als commandant op het lagere uitvoeringsniveau en het vermogen hebben op de juiste wijze om te gaan met zijn team. Ook moet hij soms in (levens)bedreigende en stressvolle omstandigheden zorg dragen voor de veiligheid van zijn teamleden.