KD crebo

25485

Omschrijving

De onderwijsassistent werkt in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, speciaal onderwijs of in de volwasseneneducatie met en rond leerlingen/studenten in de leeftijd van 4 tot circa 16 jaar. Ook kan ze werkzaam zijn in een integraal kindcentrum of kindercentrum waar opvang en onderwijs gecombineerd worden, bijvoorbeeld als ‘combinatiefunctionaris’. De onderwijsassistent is ondersteunend en faciliterend voor leraren en/of lerarenteam. De onderwijsassistent speelt een belangrijke rol in de taalontwikkeling van leerlingen/studenten en vervult daarin een voorbeeldfunctie. Dit komt tot uiting in het benoemen van wat ze ziet en wat ze doet. In het basisonderwijs en in het speciaal onderwijs heeft ze vooral een verzorgend-pedagogisch/didactische rol. In het voortgezet- en beroepsonderwijs kan ze ook te maken krijgen met technisch-instrumentele werkzaamheden. De onderwijsassistent is kwaliteitsgericht en zorgt voor de continuïteit van de onderwijsassistentie. Ze kan snel schakelen tussen situaties en rollen. Ze is initiatiefrijk, weet van aanpakken en is gericht op samenwerking, ze ziet kansen en benut deze. Afhankelijk van haar taken binnen een team kan men van haar extra vakinhoudelijke werkzaamheden verwachten. Zij beheerst leerstof praktisch minimaal op het niveau als leerlingen/studenten deze moeten kennen. Dit betekent dat zij zich in het voortgezet en het beroepsonderwijs (enigszins) moet specialiseren in een vak/leergebied. Haar (eventuele) vakinhoudelijke achtergrond, persoonlijk gevolgde opleidingstraject en ervaringen in de beroepspraktijk bepalen dan bij welk team zij het beste kan werken of welke (vakspecifieke) competenties zij (verder) moet ontwikkelen.

Wedstrijdopzet

Kwalificatiewedstrijd
donderdag 24 januari en vrijdag 25 januari, Zadkine, Benthemplein 15, Rotterdam

Loting kwalificatie

24-jan 25-jan
   
groep 1: Groep 2:
ROC Ter AA MBO Amersfoort
Koning Willem I College mboRijnland
MBO Utrecht ROC Friese Poort
Aventus ROC Nova College
Hoornbeeck College Albeda
Alfa-college Drenthe College
ROC Top Zadkine
Deltion College Noorderpoort
Da Vinci College  

Finale (3 dagen)
20 t/m 22 maart, RAI Amsterdam

Deelnemende scholen

Albeda
Alfa-college
Da Vinci College
Aventus
Deltion College
Drenthe College
Hoornbeeck College
Koning Willem I College
MBO Amersfoort
MBO Utrecht
mboRijnland
Noorderpoort
ROC A12
ROC Friese Poort
ROC Nova College
ROC Ter AA
ROC Top
Zadkine