KD crebo: 25484 / 25486

Omschrijving

De gespecialiseerd pedagogisch medewerker werkt binnen een kindercentrum waar diensten als kinderopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaalwerk, voor- en vroegschoolse educatie worden aangeboden, in onderwijsvoorzieningen waar voor- en vroegschoolse educatie wordt aangeboden dan wel in organisaties die combinaties van deze diensten aanbieden, zoals een integraal kindcentrum of brede school. Ook kan de gespecialiseerd pedagogisch medewerker werkzaam zijn in organisaties die opvoedingsondersteuning en/of ondersteuning aanbieden aan kinderen of jongeren met specifieke ondersteuningsvragen, bijvoorbeeld op grond van ontwikkelingsachterstand, al dan niet als gevolg van een zintuigelijke, lichamelijke of verstandelijke beperking dan wel vanwege de leef- of opvoedingssituatie. De gespecialiseerd pedagogisch medewerker biedt veelal in groepsverband een stimulerende omgeving voor de ontwikkeling van elk kind. Ze creëert een veilige, vertrouwde omgeving waarbinnen ze zorgt voor balans tussen rust en structuur enerzijds en uitdaging, activiteiten en (vrij) spel anderzijds. Afhankelijk van de setting kan ze een aansturende en begeleidende rol vervullen voor collega’s en vrijwilligers en is zij het aanspreekpunt voor de ouders/vervangende opvoeders en betrokken zoals interne collega’s en externe deskundigen. Voor het management kan zij een informerende en beleidsondersteunende rol vervullen. Ze weet van aanpakken en toont een ondernemende houding.

Wedstrijdopzet

Kwalificatiewedstrijd
Donderdag 13 december en vrijdag 14 december, Aventus, Broodfabriek Zutphen
Noorderhavenstraat, Zutphen.Broodfabriek, Noorderhavenstraat, Zutphen.

Loting kwalificatie

13-dec 14-dec
Groep 1 Groep 2
mboRijnland Aventus
Deltion College Noorderpoort
Drenthe College ROC Nova College
ROC de Leijgraaf ROC Friese Poort
Koning Willem I College Albeda
Zadkine ROC Top
ROC Da Vinci College ROC Nijmegen
MBO Amersfoort  

Finale
2-daagse finale, 7 en 8 maart, Zadkine, Marten Meesweg 50, Rotterdam

Deelnemende scholen

Albeda
Aventus
Deltion College
Drenthe College
ROC van Nijmegen
Koning Willem I College
MBO Amersfoort
mboRijnland
Noorderpoort
ROC Da Vinci College
ROC de Leijgraaf
ROC Friese Poort
ROC Nova College
ROC Top
Zadkine