KD crebo

25415 / 25414

Omschrijving

De sport- en bewegingsleider is gekwalificeerd om zelfstandig sport- en bewegingsactiviteiten te
organiseren, te plannen en uit te voeren. Hij stemt de activiteiten af op de doelgroep, kan functioneren
binnen diverse beroepssituaties en biedt activiteiten aan gericht op verschillende doelstellingen. Hij kan
werkzaam zijn als trainer bij een sportvereniging, als fitnessinstructeur of personal coach bij een
fitnesscentrum of bijvoorbeeld in een zwembad als zwemonderwijzer.