KD crebo

25490

Omschrijving

De beroepshouding van de tandartsassistent kenmerkt zich door een empathische, hulpvaardige, anticiperende, proactieve, initiërende, patiëntgerichte, integere, open en onbevooroordeelde houding richting patiënten en een loyale en coöperatieve houding richting collega’s en andere tandheelkundige professionals. Zij* moet snel kunnen schakelen tussen werkzaamheden en de daarbij behorende prioriteiten stellen. De tandartsassistent gaat zorgvuldig met patiënten om. Ze is alert op angst bij patiënten en besteedt er aandacht aan. Zij toont respect voor de patiënt, ongeacht zijn sociale of economische status, levensbeschouwing, politieke overtuiging, opleiding, ras, sekse of leeftijd. Tijdens de beroepsuitoefening hanteert zij de geldende regels t.a.v. privacy, veiligheid, hygiëne en gedragsregels. Zij is kostenbewust en milieubewust en werkt ergonomisch verantwoord. De tandartsassistent staat kritisch ten opzichte van haar eigen beroepshouding, kan deze indien nodig aanpassen, en is er gericht op haar beroepscompetenties te ontwikkelen. * Daar waar in de tekst ‘zij’ staat wordt ook ‘hij’ bedoeld. ** De term patiënt kan ook als zorgvrager worden gelezen.

Wedstrijdopzet

halve finale/finale (3 dagen)
20 t/m 22 maart, RAI Amsterdam

Loting halve finale:

20-mrt 21-mrt
Groep 1 Groep 2
MBO Amersfoort mboRijnland
ROC Horizon College ROC Da Vinci College
Aventus Rijn IJssel
ROC van Twente Koning Willem I College
Deltion College Regio College
ROC Friese Poort Summa College
Scalda  

Deelnemende scholen

Aventus
Deltion College
Koning Willem I College
MBO Amersfoort
mboRijnland
Regio College
Rijn IJssel
ROC Da Vinci College
ROC Friese Poort
ROC Horizon College
ROC van Twente
Scalda
Summa College