KD crebo

25491

Omschrijving

Als verzorgende IG bevorder je het woon- en leefklimaat van de zorgvrager en streef je ernaar dat deze zelf de regie behoudt. Om alert te kunnen reageren op de veranderingen in zorgvragen moet je vraaggericht, efficiënt en methodisch te werk gaan en flexibel zijn. Een verzorgende IG heeft een professionele beroepshouding; je toont respect en bewaakt de privacy van de zorgvrager en houdt voortdurend rekening met de mogelijkheden, wensen, gewoonten, normen en waarden van de zorgvrager en zijn naast betrokkenen. Een verzorgende IG houdt rekening met veiligheid van de zorgvrager en zichzelf door hygiënisch en ergonomisch te werken. In de uitvoering van de zorgverlening ben je je bewust van de kosten en het milieu.

Wedstrijdopzet

Kwalificatiewedstrijd
Vrijdag 1 februari en zaterdag 2 februari, Rijn IJssel

Loting kwalificatie

1-feb 2-feb
Groep 1 Groep 2
MBO Utrecht  ROC Top 
ROC Horizon College  ROC Mondriaan 
Aventus  MBO Amersfoort 
ROC Menso Alting  Albeda 
Noorderpoort  ROC Da Vinci College 
Alfa-college  Deltion College 
ROC van Flevoland   
   

Finale
20 t/m 22 maart, RAI Amsterdam

Deelnemende scholen

Albeda
Alfa-college
Aventus
Deltion College
MBO Amersfoort
MBO Utrecht
Noorderpoort
ROC Da Vinci College
ROC Horizon College
ROC Menso Alting
ROC Mondriaan
ROC Top
ROC van Flevoland