KD crebo

25491

Omschrijving

Als verzorgende IG bevorder je het woon- en leefklimaat van de zorgvrager en streef je ernaar dat deze zelf de regie behoudt. Om alert te kunnen reageren op de veranderingen in zorgvragen moet je vraaggericht, efficiënt en methodisch te werk gaan en flexibel zijn. Een verzorgende IG heeft een professionele beroepshouding; je toont respect en bewaakt de privacy van de zorgvrager en houdt voortdurend rekening met de mogelijkheden, wensen, gewoonten, normen en waarden van de zorgvrager en zijn naast betrokkenen. Een verzorgende IG houdt rekening met veiligheid van de zorgvrager en zichzelf door hygiënisch en ergonomisch te werken. In de uitvoering van de zorgverlening ben je je bewust van de kosten en het milieu.