BOVATIN, de brancheorganisatie voor tegelzetten en WorldSkills Netherlands, de organisator van vakwedstrijden in het (v)mbo, hebben in Waddinxveen een 3-jarige samenwerkingsovereenkomst ondertekend om het vak tegelzetten meer te promoten en daarmee de instroom voor dit vakmanschap te verbeteren. Met vakwedstrijden worden de aantrekkelijke kanten van het tegelzettersvak getoond. Op deze manier wordt, zo verwachten de contractanten, bovendien gestimuleerd dat de tekorten in de beroepsgroep en op de arbeidsmarkt verminderen.

“In Nederland kennen we een tekort aan goed opgeleide tegelzetters. Juist nu de arbeidsmarkt weer aantrekt merken we niet alleen een tekort aan tegelzetters in de bouw, maar ook dat de instroom van jonge nieuwe vaklieden stagneert. Een paar jaar terug waren er slechts 30 tegelzetters in opleiding. Nu zijn dat er, mede dankzij een campagne van BOVATIN, zo’n 100. Maar dat zijn er nog altijd 100 te weinig”, aldus Gerard Reus, voorzitter van BOVATIN. Door de structurele samenwerking met WorldSkills Netherlands hoopt BOVATIN bij de jongeren in het vmbo en mbo de aantrekkelijke kanten en de ontwikkeling van het beroep en materialen te laten zien en de instroom voor het beroep te verhogen.

Vakwedstrijden zijn daar een goed instrument voor. Jos de Goey, directeur van WorldSkills Netherlands: “Zo’n 90% van alle mbo-scholen en 30% van de vmbo-scholen doen met onze wedstrijden mee. We hebben nu wedstrijden in 71 richtingen bij Skills Talents en Skills Heroes, waaronder tegelzetten. In deze editie gaan zo’n 20.000 jongeren uit het vmbo en mbo aan deze wedstrijden meedoen en organiseren we in maart 2018 het grootste nationale kampioenschap voor beroepen ooit in Nederland. Locatie is de IJsselhallen in Zwolle. Met onze jongerencommunicatie erbij op social media promoten we zo het vakmanschap en het beroepsonderwijs”.

Zowel Reus als De Goey hebben goede verwachtingen van de samenwerking. Beiden onderschrijven dat BOVATIN met expertise mee kan helpen aan de ontwikkeling van de vakwedstrijd tegelzetten. Bovendien kan BOVATIN bemiddelen voor materialen bij fabrikanten en handelshuizen, met wie nauwe contacten zijn. “Deze samenwerking is ook essentieel omdat vakwedstrijden juist een gezamenlijke activiteit zijn van bedrijfsleven en onderwijs. Wij faciliteren dat en kunnen met WorldSkills Netherlands bij jongeren,  beroepsonderwijs en andere partners het prachtige en praktische van het vakmanschap laten zien”.

BOVATIN
De Bond voor Aannemers in Tegelwerken in Nederland (BOVATIN) behartigt sinds 1950 de technische, maatschappelijke en economische belangen van haar lidbedrijven. BOVATIN wil ‘de thuisbasis voor tegelzetters’ zijn. Leden kunnen dan ook bij de bond terecht voor advies en ondersteuning op juridisch, technisch en bedrijfskundig gebied. Bovendien zijn zo’n 25 fabrikanten, handelshuizen en andere organisaties geassocieerd lid van de organisatie.

WorldSkills Netherlands
WorldSkills Netherlands organiseert sinds 2002 vakwedstrijden. Naast Skills Heroes en Skills Talents verzorgt ze de begeleiding van Team Nederland naar EuroSkills en WorldSkills, de Europese en wereldkampioenschappen voor beroepen. Bij deze activiteiten wordt zij ondersteund door de ministeries van OCW en EZ, de MBO Raad en vele partners uit het onderwijs en bedrijfsleven.