Veelgestelde vragen

Hoe kan ik meedoen met Skills Heroes?
  1. Bekijk in het overzicht van deelnemende scholen of uw mbo-school meedoet met Skills Heroes vakwedstrijden. Staat uw school niet in het overzicht? Dan is er (nog) geen overeenkomst tussen uw school en WorldSkills Netherlands. In overleg met uw opleidingsmanager en/of directeur, kunt u hiervoor een verzoek indienen bij het bestuur van uw school. Heeft u hier hulp bij nodig, neem dan contact met ons op via info@skillsheroes.nl.
  2. Staat uw school in het overzicht? Informeer uw Skills Coördinator op school dat u met Skills Heroes vakwedstrijden mee wilt doen. Uw Skills coördinator schrijft uw school/opleiding vervolgens in via het CRS systeem. Inschrijven voor Skills Heroes 2017-2018 is mogelijk tot 15 april 2017.

Let op: Ook als uw school eerder heeft deelgenomen aan Skills Heroes, dient u zich voor een nieuwe editie opnieuw in te schrijven voor één of meerdere specifieke vakwedstrijd(en).

Hoe verloopt het contact tussen WorldSkills Netherlands en mijn school?

Voor het stroomlijnen van de communicatie tussen WorldSkills Netherlands en de mbo-instelling is er een Skills Coördinator benoemd per mbo-instelling. Hij/Zij is samen met betrokken docenten verantwoordelijk voor de uitvoering van Skills Heroes op uw mbo-instelling. Tevens is hij/zij en het eerste aanspreekpunt met betrekking tot Skills Heroes binnen uw instelling. De Skills Coördinator heeft contact met WorldSkills Netherlands en geeft alle betrokkenen de juiste informatie over de voorrondes, de kwalificatiewedstrijden en de nationale finale. Een overzicht van alle Skills Coördinatoren vindt u hier.

Hoeveel tijd en begeleiding is er nodig voor Skills Heroes?

Tijdens de voorrondes op uw school kunt u dit zelf bepalen. Houdt u een voorronde tijdens de reguliere lesuren, dan neemt u dat op in uw voorbereidingstijd en taakbrief.

Bij de kwalificatiewedstrijden is het aan te raden dat er per deelnemer een begeleider mee gaat. Een begeleider is meestal de docent, maar het mag ook een collega of de opleidingsmanager zijn. De begeleider verzorgt de voorbereiding en training van de deelnemer.

Ook bij de nationale finales is de begeleider verantwoordelijk voor de voorbereiding en training van zijn/haar finalist. Voor de begeleider en de finalist wordt er een excellentieprogramma georganiseerd ter voorbereiding op de finale. Dit programma duurt één dag.

Tijdens de nationale finales wordt er per school één teamleader aangesteld voor de begeleiding van alle finalisten vanuit één school, dus niet per vakrichting. De teamleader is verantwoordelijk voor de algemene begeleiding van de finalisten tijdens het evenement, maar niet voor de inhoudelijke voorbereidingen voorafgaand aan het evenement. De teamleader wordt geacht rekening te houden met overnachtingen: de nationale finales vinden plaats op meerdere dagen.

Aan welke eisen moet een student voldoen om deel te nemen aan Skills Heroes?

Om deel te nemen aan Skills Heroes moet de student ingeschreven staan bij een bij WorldSkills Netherlands aangesloten mbo-instelling. Werkt de student bij een (leer)bedrijf, dan heeft de mbo-instelling een samenwerkingsverband (praktijkovereenkomst) afgesloten met het betreffende (leer)bedrijf.
Daarnaast is er een leeftijdsgrens voor deelname aan de nationale finales van 30 jaar. Studenten tot en met 30 jaar mogen deelnemen aan de finales.

Krijg ik hulpmiddelen voor de vakwedstrijden?

Toolkit
De Skills Coördinator van uw school ontvangt Skills Heroes toolkits met het wedstrijdreglement, checklists, tips en adviezen. De toolkits en het wedstrijdreglement zijn tevens digitaal beschikbaar.

Wedstrijdopdrachten
De Skills Coördinator heeft ook toegang tot wedstrijdopdrachten die gebruikt kunnen worden in het voorbereidingstraject van Skills Heroes vakwedstrijden.

Communicatiemiddelen
De Skills Coördinator heeft tevens Skills Heroes communicatiemiddelen tot zijn/haar beschikking die gebruikt kunnen worden voor verschillende uitingen vanuit uw school. Skills Heroes communicatiemiddelen bestaan onder andere uit posters en rolbanieren. Digitaal promotiemateriaal is beschikbaar op www.skillsheroes.nl.

Hoe lang duren de wedstrijden?

De voorronde op school duurt 3,5 tot 4 uur en de kwalificatiewedstrijd 5,5 tot 6 uur. De nationale finale neemt 12 tot 15 uur in beslag.

Wat is een voorronde?

Door middel van een voorronde op uw eigen mbo-instelling kan een student zich plaatsen voor een Skills Heroes kwalificatiewedstrijd. Aan een kwalificatiewedstrijd mogen twee studenten per ROC/AOC/Vakschool deelnemen. Daarom adviseren wij voorrondes op uw eigen school te organiseren om een grote groep studenten een unieke leerervaring te bieden. Voorrondes vinden plaats op uw eigen school: in de klas met uw studenten, tijdens een onderlinge competitie met meerdere klassen of met een geselecteerd aantal studenten.

Hier vindt u meer praktische informatie over de voorrondes.

Hoe geef ik de voorronde-winnaars door?

Het doorgeven van de voorronde-winnaars doet u eenvoudig via het CRS. De Skills Coördinator of Organisator van uw mbo-instelling doet dit voor 1 november aanstaande. Daarnaast geldt voor de nieuwe wedstrijden dat het aangeven van de voorronde-winnaars voor 15 december moet plaatsvinden.

Klik in het linker menu in het CRS op ‘Mijn organisatie’ en vervolgens op het tabblad ‘Studenten en begeleiders’. Vul de twee namen en e-mailadressen van de winnaars in en klik op ‘Uitnodigen’. De voorronde-winnaars zijn nu doorgegeven. Zij ontvangen een e-mail waarin verzocht wordt om aanvullende gegevens in te vullen.

Let op: u kunt als school maximaal twee studenten per vakrichting uitnodigingen voor de kwalificatiewedstrijd. Als er meer dan twee namen worden ingevuld wordt deelnemer 3 automatisch gezien als reserve deelnemer.

Tot wanneer kan ik deelnemers toevoegen in het CRS voor wedstrijden van editie 2017-2018?

De uiterlijke aanmelddatum voor deelnemers die mee willen doen aan de (kwalificatie)wedstrijden en nationale finales van 2017-2018 is 1 november 2017. Deelnemers die na deze datum worden ingeschreven, kunnen helaas niet meer meedoen met editie 2017-2018. Deze allerlaatste deadline wordt strikt gehanteerd aangezien het voor WorldSkills Netherlands én de organiserende scholen niet langer mogelijk is om wijzigingen aan te brengen. De inschrijvingen zijn voor ons leidend voor het wel of niet inplannen van een kwalificatiewedstrijd (bij meer dan 8 deelnemers gaat een kwalificatiewedstrijd door). Daarnaast is het voor de organiserende school van groot belang omdat zij voorafgaand aan de wedstrijden een hoop moeten regelen.

Mocht u hulp nodig hebben bij het invoeren van uw deelnemers in het CRS dan kunt u, naast de helpfunctie in het downloadcentrum van het CRS contact opnemen met één van onze collega’s van de support desk.

Wat is een kwalificatiewedstrijd?

Tijdens een kwalificatiewedstrijd wordt duidelijk of uw student(en) door mogen naar de nationale finale. Geselecteerde deelnemers van meerdere scholen gaan onderling de strijd met elkaar aan. Bij minimaal 9 ingeschreven deelnemers wordt er een (of meerdere) kwalificatiewedstrijd(en) georganiseerd*. Bij een kwalificatiewedstrijd mogen er 2 studenten per ROC/AOC/Vakschool deelnemen. Soms is deze wedstrijd verspreid over meerdere dagen en/of locaties. Dat is afhankelijk van het aantal deelnemers in een bepaalde vakrichting en de omvang van de wedstrijdopdracht. De acht beste deelnemers van de kwalificatiewedstrijden mogen door naar de nationale finale.

Let op! Uiterlijk 1 november moeten de namen van deelnemers aan de kwalificatiewedstrijden door de school zijn aangemeld bij Skills Heroes.

* Bij 8 ingeschreven deelnemers vindt er geen officiële kwalificatie plaats. De deelnemers zijn direct geplaatst voor de nationale finale. Voorwaarde is wel dat de deelnemers aantoonbaar de beschikbare voorronde-opdracht of kwalificatiewedstrijd hebben gemaakt (binnen de eigen school) als oefening voor de nationale finale.

Hier vindt u meer praktische informatie over de kwalificatiewedstrijden.

Waar vind ik specifieke informatie over de kwalificatiewedstrijden?

Kijk voor actuele informatie, zoals de locatie en datum van de kwalificatie van uw wedstrijd, op de beroepenpagina op de website. U ziet op deze pagina alle informatie die op dit moment bekend is over de wedstrijd. Het kan zijn dat voor uw wedstrijd nog geen kwalificatie is ingepland. De reden hiervan is dat we wellicht nog op zoek zijn naar een juiste locatie. Zodra we meer informatie hebben, zetten we dit direct op de website. Daarnaast is de omvang van sommige wedstrijden zó groot dat er meerdere locaties nodig zijn. In dat geval proberen wij de wedstrijd binnen een tijdspanne van twee weken te laten plaatsvinden.

Binnenkort komt er een uitgebreide kalender op de website, zodat u per school kunt zien welke wedstrijden er plaats vinden, waar en wanneer. U kunt deze informatie ook op data terugvinden. Houd onze website goed in de gaten voor updates over de wedstrijden.

Waar kan ik uitslagen terugvinden van de kwalificatiewedstrijden?

Als u de uitslagen van de kwalificatiewedstrijden op onze website terug wilt zien, zijn daar twee mogelijkheden voor. Ten eerste kunt u op de beroepenpagina per beroep/wedstrijd de uitslag zien, door bij kwalificatiewedstrijd op de link te klikken.

Ten tweede kunt op onze website ook een overzicht van alle kwalificatiewedstrijden zien met daarbij de uitslagen. Zodra u op één van de beroepen/wedstrijden klikt, wordt de uitslag zichtbaar.

Wanneer zijn de kwalificatie opdrachten beschikbaar?

6 weken voor de kwalificatiewedstrijd wordt de ‘vooraf’ informatie automatisch vanuit het CRS gemaild naar de deelnemers en begeleidend docenten (mits deze is gepubliceerd vanuit het ontwikkelteam).

4 weken voor de kwalificatiewedstrijd wordt de kwalificatie opdracht automatisch vanuit het CRS gemaild naar de deelnemers en begeleidend docenten (mits deze is gepubliceerd vanuit het ontwikkelteam).

De Skills Coördinator en organisator van de school/kwalificatie wedstrijd kan de opdracht uit het CRS downloaden.De opdracht staat klaar in het CRS onder ‘te organiseren’ en kan vervolgens onder documenten gedownload worden. Dit is ook beschreven in de helptekst van CRS onder het vraagteken en filmpje.

De Skills Coördinatoren en docenten die geen deelnemer begeleiden of kwalificatie wedstrijd organiseren krijgen de kwalificatie opdracht niet toegestuurd en kunnen deze niet in CRS downloaden. Dit is bewust gedaan, als zij de opdracht willen kunnen ze deze aan de deelnemer en/of begeleidend docent vragen.

Waar kan ik extra oefenopdrachten vinden?

Wilt u uw studenten extra goed voorbereiden op de aankomende wedstrijden, dan kunt u ze de oefenopdrachten laten uitvoeren. Deze kunt u terugvinden in het “archief opdrachten” in het CRS. Hiervoor dient u wel eerst even in te loggen.

Wat gebeurt er tijdens de nationale finale?

Tijdens de nationale finales wordt duidelijk welke studenten zichzelf ‘nationaal kampioen’ mogen noemen in hun vakgebied. Bij een volwaardige finalewedstrijd doen er 8 studenten mee.

Hier vindt u meer praktische info over de nationale finale.

Hoe zit het met teamleaders tijdens het NK?

Voor het NK is het, zoals elk jaar, verplicht om per school en per 10 deelnemers een teamleader af te vaardigen. Via een format (zie email voor de Skills coördinatoren of vraag het bij ons op) geeft u door welke teamleader(s) van uw school mee gaat naar het NK zodat wij de nodige maatregelen kunnen nemen. Mail ons vóór vrijdag 17 februari het ingevulde format terug.

Waar kan ik na de NK prijsuitreiking de uitslagen vinden?

Via deze link komt u bij de uitslagen van de finale van Skills Heroes.

Nieuwsbrief ontvangen?

""
1
Voornaam
Achternaam
Previous
Next

Een overzicht van alle: