Veelgestelde vragen

Hoe kan ik meedoen met Skills Heroes?
  1. Bekijk in het overzicht van deelnemende scholen of jouw mbo-school meedoet met Skills Heroes vakwedstrijden. Staat je school niet in het overzicht? Dan is er (nog) geen overeenkomst tussen jouw school en WorldSkills Netherlands. In overleg met jouw opleidingsmanager en/of directeur, kun je hiervoor een verzoek indienen bij het bestuur van jouw school. Heb je hier hulp bij nodig, neem dan contact met ons op via info@skillsheroes.nl.
    2.Staat jouw school in het overzicht? Informeer je Skills Coördinator op school dat je met Skills Heroes vakwedstrijden mee wilt doen. Jouw Skills coördinator schrijft je school/opleiding vervolgens in via het CRS systeem. De inschrijving voor Skills Heroes is gesloten.

Let op: Ook als jouw school eerder heeft deelgenomen aan Skills Heroes, dien je je voor een nieuwe editie opnieuw in te schrijven voor één of meerdere specifieke vakwedstrijd(en).

Hoe verloopt het contact tussen WorldSkills Netherlands en mijn school?

Voor het stroomlijnen van de communicatie tussen WorldSkills Netherlands en de mbo-instelling is er een Skills coördinator benoemd per mbo-instelling. Hij/Zij is samen met betrokken docenten verantwoordelijk voor de uitvoering van Skills Heroes op jouw mbo-instelling. Ook is hij/zij het eerste aanspreekpunt met betrekking tot Skills Heroes binnen jouw instelling. De Skills coördinator heeft contact met WorldSkills Netherlands en geeft alle betrokkenen de juiste informatie over de voorrondes, de kwalificatiewedstrijden en de nationale finale. Een overzicht van alle Skills Coördinatoren vind je hier.

Hoeveel tijd en begeleiding is er nodig voor Skills Heroes?

Tijdens de voorrondes op jouw school kun je dit zelf bepalen. Houd je een voorronde tijdens de reguliere lesuren, dan neem je dat op in je voorbereidingstijd en taakbrief.

Bij de kwalificatiewedstrijden is het aan te raden dat er per deelnemer een begeleider mee gaat. Een begeleider is meestal de docent, maar het mag ook een collega of de opleidingsmanager zijn. De begeleider verzorgt de voorbereiding en training van de deelnemer.

Aan welke eisen moet een student voldoen om deel te nemen aan Skills Heroes?

Om deel te nemen aan Skills Heroes moet de student ingeschreven staan bij een bij WorldSkills Netherlands aangesloten mbo-instelling. Werkt de student bij een (leer)bedrijf, dan heeft de mbo-instelling een samenwerkingsverband (praktijkovereenkomst) afgesloten met het betreffende (leer)bedrijf.

Krijg ik hulpmiddelen voor de vakwedstrijden?

Toolkit
De Skills coördinator van jouw school ontvangt Skills Heroes toolkits met het wedstrijdreglement, checklists, tips en adviezen. De toolkits en het wedstrijdreglement zijn ook digitaal beschikbaar en zijn te vinden in het downloadcentrum in het CRS.

Wedstrijdopdrachten
De Skills coördinator heeft ook toegang tot wedstrijdopdrachten die gebruikt kunnen worden in het voorbereidingstraject van Skills Heroes vakwedstrijden.

Communicatiemiddelen
De Skills coördinator heeft ook Skills Heroes communicatiemiddelen tot zijn/haar beschikking die gebruikt kunnen worden voor verschillende uitingen vanuit jouw school. Skills Heroes communicatiemiddelen bestaan onder andere uit posters en rolbanieren. Digitaal promotiemateriaal is beschikbaar op www.skillsheroes.nl.

Wat is een voorronde?

Door middel van een voorronde op jouw eigen mbo-instelling kan een student zich plaatsen voor een Skills Heroes kwalificatiewedstrijd. Aan een kwalificatiewedstrijd mogen twee studenten per ROC/AOC/Vakschool deelnemen. Daarom adviseren wij voorrondes op je eigen school te organiseren om een grote groep studenten een unieke leerervaring te bieden. Voorrondes vinden plaats op je eigen school: in de klas met jouw studenten, tijdens een onderlinge competitie met meerdere klassen of met een geselecteerd aantal studenten.

Hier vindt je meer praktische informatie over de voorrondes.

Worden er voor de WorldSkills finalisten Goldcards uitgereikt?

Er is dit jaar 2017/2018 geen goldcard regeling, dit omdat er geen sprake is dat internationale kandidaten niet kunnen uitkomen tijdens een van de kwalificaties. Dit was in het voorgaande jaar wel het geval. Derhalve is een Goldcard dit jaar niet noodzakelijk en wordt dus ook niet ingezet.

Kandidaten van WS kunnen wederom meedoen met het selectieproces en een plaats proberen te bemachtigen op het NK. Zij dienen daarvoor wel het gehele proces te doorlopen, of door de betreffende school direct te worden aangewezen als kandidaat. Mocht er vervolgens nog een kwalificatie zijn, dan zal deze wedstrijd doorlopen moeten worden. Dit ter versterking van de voorbereiding en de trainingsmogelijkheden richting het NK en eventueel EuroSkills.

Hoe organiseer ik een voorronde?

De procedure die geldt bij voorrondes is als volgt:

  • De voorrondes organiseer je op je eigen school. Hier mogen per vakgebied zoveel studenten aan deelnemen als je wil. Het kan bijvoorbeeld klassikaal gedaan worden. Bij het organiseren van de voorrondes ondersteunen wij je graag als daar behoefte aan is.
  • Per opleidingen kunnen er maximaal 2 voorronde-winnaars zijn, aangezien er per ROC/AOC/Vakschool 2 studenten mogen deelnemen aan de kwalificatiewedstrijden.
  • WorldSkills Netherlands is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de wedstrijdopdrachten.
  • Voorronde-opdrachten kun je downloaden via het CRS. Nadat je jouw voorronde hebt aangemeld in het CRS kun je ook beoordelingsformulieren downloaden.

Hier vind je meer informatie over de voorrondes.

Hoe geef ik de voorronde-winnaars door?

Het doorgeven van de voorronde-winnaars doe je eenvoudig via het CRS. De Skills coördinator of organisator van jouw mbo-instelling doet dit voor 1 november aanstaande.

Klik in het linker menu in het CRS op ‘Mijn organisatie’ en vervolgens op het tabblad ‘Studenten en begeleiders’. Klik op de blauwe knop student uitnodigen. Vul de naam, e-mailadres en het beroep/vakrichting van de winnaar in en klik op ‘Uitnodigen’. De voorronde-winnaars zijn nu doorgegeven. Zij ontvangen een e-mail waarin verzocht wordt om aanvullende gegevens in te vullen. Het is belangrijk dat de deelnemer zijn of haar gegevens invoert.

Let op dat een student gekoppeld moet worden aan een begeleider.

Tot wanneer kan ik deelnemers toevoegen in het CRS voor wedstrijden van editie 2018-2019?

De uiterlijke aanmelddatum voor deelnemers die mee willen doen aan de (kwalificatie)wedstrijden en nationale finales van 2018-2019 is 1 november 2018. Deze allerlaatste deadline wordt strikt gehanteerd aangezien het voor WorldSkills Netherlands én de organiserende scholen niet langer mogelijk is om wijzigingen aan te brengen. Daarnaast is het voor de organiserende school van groot belang omdat zij voorafgaand aan de wedstrijden een hoop moeten regelen.

Mocht je hulp nodig hebben bij het invoeren van jouw deelnemers in het CRS dan kun je, naast de helpfunctie in het downloadcentrum van het CRS contact opnemen met één van onze collega’s van de support desk.

Wat is een kwalificatiewedstrijd?

Tijdens een kwalificatiewedstrijd wordt duidelijk of jouw student(en) door mogen naar de nationale finale. Geselecteerde deelnemers van meerdere scholen gaan onderling de strijd met elkaar aan.  Soms is deze wedstrijd verspreid over meerdere dagen. Als dit het geval is wordt er door middel van loting bepaald op welke dag zijn/haar wedstrijd plaatsvindt. 

Let op! Uiterlijk 1 november moeten de namen van deelnemers aan de kwalificatiewedstrijden door de school zijn aangemeld bij Skills Heroes.

Hier vind je meer informatie over de kwalificatiewedstrijden.

Hoe wordt een kwalificatiewedstrijd beoordeeld?

Deelnemers en begeleiders ontvangen +/- 2 werkdagen na deelname aan een kwalificatiewedstrijd het beoordelingsformulier per e-mail. In deze beoordeling vinden zij hun resultaten n.a.v. het *juryrapport terug. Aan de hand van deze beoordeling kunnen deelnemers goed zien hoe zij hebben gescoord. Handig, want zo hebben zij een goed overzicht in wat goed gaat en waar eventuele verbeterpunten liggen.

*De juryleden zijn onafhankelijk en niet werkzaam bij WorldSkills Netherlands, het oordeel en bevindingen worden volgens vastgestelde kwaliteitsrichtlijnen uitgevoerd, derhalve is de uitslag bindend.

Waarop wordt de inhoud van de opdrachten gebaseerd?

De wedstrijden zijn gebaseerd op de KDs, maar de KDs zijn niet leidend. Schrijvers kunnen namen van kerntaken, werkprocessen e.d. toevoegen c.q. wijzigen. Omdat wedstrijden geen examens zijn, is dit toegestaan. Graag willen we ook dat innovatieve zaken in de wedstrijd komen die nog niet in de crebo’s staan.

Bij de ontwikkeling van opdrachten gaan wij het liefst uit van de meest recente versie van de Kwalificatiedossiers (KD). De mogelijkheid kan bestaan dat studenten/deelnemers die onze wedstrijden volgen (mogelijk) een opleiding op basis van het niet meest recente dossier, i.v.m. het jaar van instroom volgen.

Waar vind ik specifieke informatie over de kwalificatiewedstrijden?

Kijk voor actuele informatie, zoals de locatie en datum van de kwalificatie van jouw wedstrijd op de beroepenpagina op de website. Je ziet op deze pagina alle informatie die op dit moment bekend is over de wedstrijd.

Er staat een uitgebreide kalender op de website, zodat je per school kunt zien welke wedstrijden er plaatsvinden, waar en wanneer. Je kunt deze informatie ook op data terugvinden. Houd onze website goed in de gaten voor updates over de wedstrijden. Meer informatie is ook terug te vinden in het downloadcentrum van het CRS.

Waar kan ik uitslagen terugvinden van de kwalificatiewedstrijden?

Als je de uitslagen van de kwalificatiewedstrijden op onze website terug wilt zien, zijn daar twee mogelijkheden voor. Ten eerste kun je op de beroepenpagina per beroep/wedstrijd de uitslag zien, door bij kwalificatiewedstrijd op de link te klikken.

Ten tweede kun je op onze website ook een overzicht van alle kwalificatiewedstrijden zien met daarbij de uitslagen. Zodra je op één van de beroepen/wedstrijden klikt, wordt de uitslag zichtbaar.

Wanneer zijn de kwalificatie opdrachten beschikbaar?

6 weken voor de kwalificatiewedstrijd wordt automatisch vanuit het CRS de volledige opdracht gemaild naar de deelnemers en begeleidend docent (mits deze is gepubliceerd vanuit het ontwikkelteam).

Daarnaast ontvang je van de organiserende school een uitnodiging zodat je weet wanneer je, hoe laat en waar aanwezig moet zijn en bij wie je je moet melden.

De Skills coördinator en organisator van de school/kwalificatie wedstrijd kan de opdracht uit het CRS downloaden. De opdracht staat klaar in het CRS onder ‘te organiseren’ en kan vervolgens onder documenten gedownload worden. Dit is ook beschreven in de helptekst van CRS onder het vraagteken en staat duidelijk omschreven in de handleiding die u vindt in het downloadcentrum van het CRS.

De Skills coördinatoren en docenten die geen deelnemer begeleiden of kwalificatiewedstrijd organiseren krijgen de kwalificatie opdracht niet toegestuurd en kunnen deze niet in CRS downloaden. Dit is bewust gedaan, als zij de opdracht willen kunnen ze deze aan de deelnemer en/of begeleidend docent vragen.

Waar kan ik extra oefenopdrachten vinden?

Wil je jouw studenten extra goed voorbereiden op de aankomende wedstrijden, dan kun je ze de oefenopdrachten laten uitvoeren. Deze kun je terugvinden in de “opdrachtenbibliotheek” in het CRS. Hiervoor dien je wel eerst even in te loggen.

Wat gebeurt er tijdens de nationale finale?

Skills The Finals is hét evenement als het gaat om vakwedstrijden in het vmbo en mbo. Maandenlang doen duizenden leerlingen en studenten mee aan voorrondes, provinciale kampioenschappen (vmbo) en kwalificatiewedstrijden (mbo), om uiteindelijk een van de honderden finalisten te zijn die tijdens het finale event de strijd aan gaan voor de titel van beste vakman/vakvrouw/vakteam in zijn of haar vakgebied. Bij een volwaardige finalewedstrijd doen er 8 studenten mee.

Hier vind je meer informatie over de nationale finale.

Waar kan ik na de NK prijsuitreiking de uitslagen vinden?

Via deze link kom je bij de uitslagen van de finale van Skills Heroes.

prijsuitreiking

Elke finalist die op zaterdag 17 maart a.s. strijdt om de titel beste vakman/vakvrouw in zijn/haar vakrichting, ontvangt 4 toegangskaarten voor de prijsuitreiking die plaatsvindt op zaterdag 17 maart van 19.30 – 22.00 uur. Deze 4 toegangskaarten zijn bestemd voor familie en vrienden. Als finalist heb je op vertoon van jouw badge toegang tot de prijsuitreiking. Jouw begeleidende docent ontvangt van ons een eigen toegangskaart. Op zaterdagochtend 17 maart ontvang je jouw extra 4 kaarten voor de prijsuitreiking.

Finalisten die wel meedoen aan The Finals, maar op zaterdag niet meer strijden, zijn natuurlijk van harte welkom op de prijsuitreiking maar ontvangen geen extra toegangskaarten.

welke Wedstrijden hebben een (eventueel) internationaal vervolg?

Na Skills The Finals hebben de nationaal kampioenen de mogelijkheid om zich te selecteren als lid Team NL en kunnen zij deelnemen aan de internationale vakwedstrijden.

Een overzicht van alle: