Vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die sinds 25 mei van kracht is melden wij je het volgende. In verband met deze nieuwe privacywet willen we je informeren over de manier waarop WSNL omgaat met persoonsgegevens.

WSNL slaat dergelijke gegevens, zoals naam, (mail)adres, telefoonnummer en woonplaats, op en gebruikt ze voor een aantal doeleinden, waaronder de organisatie van projecten en het geven van informatie over nieuwe ontwikkelingen. Omdat jij ooit in aanraking bent geweest of nog steeds betrokken bent met een van onze projecten, sta je bij ons geregistreerd.

Wil je dat niet? Stuur dan een mail en we verwijderen jouw persoonsgegevens. Let wel: je zult dan geen informatie meer over onze projecten ontvangen etc. Uiteraard bieden we in elke mail die gericht is op promotie of marketing, inclusief onze nieuwsbrief, de mogelijkheid om je daarvoor uit te schrijven.

Vanaf 25 mei bewaart WSNL persoonsgegevens niet langer dan max vijf jaar, geteld vanaf het moment dat het laatste contact plaatsvond. We wisselen persoonlijke informatie bovendien nooit uit aan derden, tenzij dat een duidelijk praktisch doel dient en direct is gekoppeld aan een van onze projecten. Persoonsgegevens worden nooit verstrekt aan commerciële partijen met als doel geldelijk gewin.

Heb je nog vragen over de bescherming van je persoonsgegevens of wil je meer informatie? Lees hier dan onze volledige privacyverklaring of neem contact met ons op.