Per 1 juni aanstaande kent de Skills Heroes werkgroep een nieuwe samenstelling. De werkgroep, die tot doel heeft om gezamenlijk (door)ontwikkelingen aangaande Skills Heroes te overdenken en beoordelen, zodat de groei en uitbreiding van Skills Heroes zo goed mogelijk vormgegeven kan worden, bestaat vanaf dan uit negen leden. Drie hiervan zijn nieuw. Er zijn 12 aanmeldingen binnengekomen van Skills Coördinatoren die zich kandidaat stelden als werkgroeplid. De werkgroep heeft een keuze gemaakt voor de volgende nieuwe leden:

 • Els van de Veer – Nova College (regio’s Noord Holland/ Kop van Noord)
 • Nicole Hayen – Arcus College (regio Zuid Nederland/ Limburg)
 • Mieke van de Broek – Alfa College (regio Noord Nederland)

Samen met de volgende bestaande leden vormen zij vanaf 1 juni de nieuwe Skills Heroes werkgroep:

 • Rene Dopper – Rijn IJssel (regio Oost)
 • Herman Zwakenberg – Deltion College (regio Midden)
 • Peter Siemann – Albeda College (Zuid Holland/ Randstad)
 • Leo de Wit – MBO raad (vast lid)
 • Erik van der Zwan – WorldSkills Netherlands (voorzitter)
 • Twan Stemkens – WorldSkills Netherlands

De nieuwe leden zijn door de werkgroep gekozen op basis van de volgende criteria:

 • Geografische spreiding van leden
 • Omvang instelling
 • Genderdiversiteit (beleid van Worldskills international)
 • Ervaring Skills Heroes (mix ervaren en deels minder ervaren)
 • Betrokkenheid Int. Regionale samenwerking

Er wordt vanaf heden gewerkt met een rooster van aftreden, waarbij maximaal drie personen per twee jaar aftreden en waarbij nieuwe personen gekozen dienen te worden tijdens de nationale vergadering van de werkgroep.