Vandaag vindt de officiële opening van het mbo-schooljaar 2018-2019 plaats. Niemand minder dan Zijne Majesteit de Koning opent het schooljaar. De nationale opening van het mbo-jaar wordt dit jaar namens alle mbo-scholen georganiseerd door de regio Noord-Brabant met als gastheer ROC Tilburg.

Sanne van Overdijk (Kapper Team NL EuroSkills 2018) ontmoet vandaag de koning om te vertellen over haar deelname aan EuroSkills 2018.

Centraal in het programma van de opening staat de drievoudige opdracht van het mbo, namelijk opleiden voor:

  • De arbeidsmarkt (vakkennis)
  • Succesvolle participatie in de maatschappij (burgerschap)
  • Vervolgonderwijs (leven lang ontwikkelen).

Naast Koning Willem-Alexander spreken onder andere Marjolein de Leeuw van ROC Tilburg, voormalig Tweede Kamerlid Tanja Jadnanansing, duo-voorzitter SBB Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink, MBO Raad-voorzitter Ton Heerts en voorzitter college van bestuur ROC Tilburg Fred van der Westerlaken.