Vragen deelname STF

Teamleiders

Deelnemende scholen hebben een eigen teamleider. Hij/zij is jouw eerste aanspreekpunt. Wanneer er géén teamleader is van jouw school, is de Skills coördinator jouw eerste aanspreekpunt. Binnenkort vind je hier de lijst met teamleiders.

Prijsuitreiking

Info volgt in 2020

Wanneer ontvang je de wedstrijdopdracht?

Uiterlijk zes weken van te voren ontvang je de wedstrijdopdracht(en). Afhankelijk van de opzet van de wedstrijd ontvang je 1 of 2 wedstrijdopdrachten. Iedere kandidaat krijgt dezelfde informatie op hetzelfde moment. De wedstrijdopdracht(en) word(t)(en) middels een automatisch gegenereerde mail verstuurd. Hierdoor kan deze in je spambox terecht komen. Check je mail en je spambox dus geregeld! Heb je niks ontvangen? Neem dan contact op met je begeleider. Je begeleider ontvangt ook de wedstrijdopdracht(en). Heeft jouw begeleider ook niks ontvangen? Laat dit dan weten en stuur een  mail naar info@skillsheroes.nl. Wij zorgen er dan voor dat je alsnog de juiste informatie ontvangt.
Let op! De inhoud van de wedstrijd wordt niet volledig met je gedeeld. Er kunnen dus wedstrijdonderdelen ontbreken. De volledige wedstrijd die je tijdens The Finals ontvangt kan dus verrassingselementen bevatten. Het blijft natuurlijk wel een wedstrijd waarin gekeken wordt wie de beste Skills heeft!

JE HEBT JE OPDRACHT(EN) EN DAN?

Overleg met je begeleider hoe je kan trainen in aanloop naar The Finals. Maak veel trainingsuren, het helpt je! Soms is er op school ruimte voor extra ondersteuning en trainingsmateriaal, soms is deze ondersteuning zelfs vanuit een stageplek mogelijk. Wees actief en bedenk wat jij moet doen om het – voor jou – hoogst haalbare resultaat te behalen tijdens The Finals. Je gaat een leuke en spannende tijd tegemoet waarbij het aankomt op je vakmanschap. Ga uit van je eigen kracht.

Internationaal vervolg of niet?

Na Skills The Finals hebben de nationaal kampioenen de mogelijkheid om zich te selecteren als lid Team NL en kunnen zij deelnemen aan de internationale vakwedstrijden. Hier vind je de lijst met wedstrijden die een vervolg hebben tijdens WorldSkills 2019 in Kazan.

Criteria voor plaatsing WorldSkills Kazan 2019

Om aan internationale wedstrijden mee te kunnen doen dien je aan een aantal criteria te voldoen. De criteria die gelden voor internationale deelname vind je hier.

 Hier vind je de lijst met wedstrijden die een vervolg hebben tijdens WorldSkills 2019 in Kazan.

WAT NEEM JE ZELF MEE?

Wat je mee mag nemen naar de wedstrijdvloer staat helder aangegeven in de wedstrijdopdracht die je hebt ontvangen. Het is niet toegestaan om andere zaken mee te nemen. De jury zal voor aanvang van de wedstrijd de toolboxen en werkplekken controleren. Uitgangspunt is altijd dat de wedstrijd voor iedere wedstrijdkandidaat gelijk is.

HOU JE AAN DE OPDRACHT

Lees de opdracht goed. Het heeft geen zin om een extra element in te voegen of een extra activiteit uit te voeren. Hou je aan de opdracht! Extra elementen leveren geen punten op. Het kan je zelfs punten kosten als je tijd te kort komt. Kortom: lees goed wat er staat en hou je aan je plan zoals in je trainingsperiode vooraf aan The Finals.

WAAROM KRIJG IK TWEE OPDRACHTEN?

Iedere Skills The Finals deelnemer dient op het nationaal kampioenschap aan een wedstrijdduur van minimaal 11 uur te hebben voldaan.
Hoe kom je aan dit aantal uren:

  • Dit kan één opdracht zijn van 11 à 15 uur. In dat geval krijgt de deelnemer ook maar één opdracht opgestuurd.
  • Dit kunnen ook twee opdrachten van beide 5,5 à 6 uur zijn. In dat geval krijgt de deelnemer twee opdrachten opgestuurd.

Let op: bij enkele wedstrijden valt een aantal deelnemers na de halve finale opdracht af. De deelnemer doet dan niet meer mee aan de finale opdracht.
Bij andere wedstrijden doen de deelnemers mee aan zowel de halve- als de finale opdracht, zonder tussentijdse uitval van deelnemers. Dit is per wedstrijd verschillend.*

*Bij het delen van de wedstrijdopdrachten zullen wij duidelijk vermelden wat de wedstrijdopzet is tijdens de finale en of er sprake is van één of twee opdrachten.

MAG IK MUZIEK LUISTEREN?

Dit is alleen mogelijk wanneer het luisteren van muziek geen invloed heeft op de wedstrijd en er voor aanvang van de wedstrijd toestemming voor is gegeven door de workshopmanager. Indien toegestaan door de workshopmanager mag er uitsluitend een Ipod worden gebruikt en geen telefoon. Telefoons zijn niet toegestaan op de wedstrijdvloer tenzij dit specifiek in de wedstrijdopdracht staat.

Wat is accreditatie?

Accreditatie = je toegangsbadge, oftewel accreditatiebadge. Met deze badge krijg je toegang tot bepaalde ruimtes, de bus, kan je lunchen/dineren en kan je meedoen aan de wedstrijd. Deze accreditatiebadge is belangrijk. Zorg dat je deze niet kwijtraakt. Mocht je je badge toch kwijtraken dan zijn hier kosten aan verbonden (25 euro). Waarom die kosten bij verlies? Omdat men op vertoon van de badge bijvoorbeeld lunch, diner en drinken kan krijgen.

WAT DOET EEN AUDITOR?

Een auditor zorgt ervoor dat de wedstrijd eerlijk verloopt. Als er problemen of issues zijn dan kan de workshopmanager (ieder wedstrijd heeft een eigen workshopmanager. Hij/zijn begeleidt de wedstrijd) de auditor benaderen om tot een oplossing of beslissing te komen. Naast de auditor is er ook wedstrijdleiding aanwezig. Deze wordt uitsluitend ingezet wanneer de auditor niet tot een oplossing of beslissing kan komen. De wedstrijdleiding komt dan tot een besluit.

Wat is familiarisation?

Tijdens familiarisation maak je kennis met de wedstrijdvloer, de workshopmanager, de juryleden en de andere wedstrijdkandidaten. Je richt – indien nodig – tijdens familiarisation je werkplek in. Soms vindt er een werkplekloting plaats. Je ontvangt alle benodigde informatie van je workshopmanager over veiligheid, lunchtijden, regels etc. Tijdens de familiarisation mag je alles vragen. Domme vragen bestaan niet.

ETEN EN DRINKEN

Alleen op de dagen dat je aan de wedstrijd deelneemt, krijg je lunch en diner aangeboden. Het ontbijt wordt wel voor alle kandidaten die overnachten geregeld, of je nu wel of niet deelneemt aan de wedstrijd die dag.

Wat is er in het huisje aanwezig en wat neem je zelf mee?

Info volgt in 2020

CHECK JE HUISJE!

Controleer je huisje of alles er is en koppel terug naar je teamleider als er zaken ontbreken of stuk zijn.  Je laat je huisje achter in dezelfde staat zoals je deze ook aantrof. Als er zaken kapot zijn of ontbreken zal dit gedeclareerd worden bij jou of de school. Loop samen even alles na bij vertrek, kijk of iedereen zijn oplader van zijn mobiele telefoon heeft en of alle vaat netjes is opgeruimd.

HOE WORDEN DE HUISJES INGEDEELD?

Er wordt zoveel mogelijk gekeken of het mogelijk is om huisjes per school in te delen.

Een overzicht van alle: